Uluslararasılaştırma ve Yerelleştirme Arasındaki Farklar (i18n ve l10n)

Uluslararasılaştırma ve Yerelleştirme Arasındaki Farklar (i18n ve l10n)

Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme arasındaki farkları öğrenin. Bu kılavuz, bu süreçlerin öneminin yanı sıra onları farklı kılan temel yönleri kapsar.

Yazan Abhi Chatterjee 28 Nisan 2023

Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme arasındaki farklar konusunda kafanız mı karıştı? Endişelenme, yalnız değilsin! Bu terimler kulağa benzer gelse de, farklı anlamları vardır ve farklı amaçlara hizmet ederler. Uluslararasılaştırma, farklı dillere ve kültürlere kolayca uyarlanabilen yazılım veya web siteleri tasarlama sürecidir. Öte yandan yerelleştirme, yazılımların veya web sitelerinin belirli bir dile veya kültüre uyarlanması işlemidir. Bu blog gönderisinde, her iki terimi de derinlemesine inceleyeceğiz ve işletmelerin küresel olarak erişimlerini genişletmelerine nasıl yardımcı olabileceklerini açıklayacağız. Ayrıca küreselleşme sürecini ve uluslararasılaştırmaya karşı yerelleştirmeyi ne zaman kullanacağımızı tartışacağız. Dolayısıyla, ister bir geliştirici olun ister küreselleşmek isteyen bir işletme sahibi olun, daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin!

Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme

Bir ürün veya hizmeti farklı bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamak zorlu bir iştir. Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme, işletmelerin erişimlerini küresel olarak genişletmek için anlamaları gereken iki temel kavramdır. Uluslararasılaştırma, kültürel farklılıkları ve dil komutlarını göz önünde bulundurarak bir ürün tasarlamayı içerirken, yerelleştirme, özelliklerin özelleştirilmesini ve içeriğin belirli pazarlar için çevrilmesini içerir. İşletmeler hem i18n hem de l10n'yi uygulayarak, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar müşterilerine sorunsuz bir deneyim sunabilir.

Uluslararasılaşma Nedir? (i18n Anlamı)

İşinizi küresel olarak genişletmek, özellikle farklı diller ve kültürlerle uğraşırken zorlayıcı olabilir. Uluslararasılaştırma veya i18n burada devreye giriyor. Kaynak kodunu değiştirmeden farklı dillere ve kültürel normlara kolayca uyarlanabilecek ürünler tasarlamayı içeriyor. Bu işlem, ürününüzün belirli bir yerel ayar için gerekli olan çeşitli karakter kümelerini, tarih biçimlerini ve diğer özelleştirmeleri işleyebilmesini sağlar. Başarılı uluslararasılaştırma, sorunsuz ürün adaptasyonu sağlamak için birden fazla ekip arasında dikkatli planlama ve koordinasyon gerektirir ve sonuç olarak uluslararası izleyiciler için gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Uluslararasılaştırma (i18n) Örneği

Başarılı uluslararasılaştırma, ürün ve hizmetlerin farklı dillere, kültürlere ve bölgelere kolayca uyarlanabilecek şekilde tasarlanmasını içerir. Uluslararasılaştırmanın mükemmel bir örneği, farklı dillerde kullanılan farklı karakter kümelerini veya yazı tiplerini barındırabilen esnek bir düzene sahip bir web sitesi tasarlamaktır. Uluslararasılaştırma, Unicode kodlamayı kullanma, metni koddan ayırma ve farklı ülkelerde kullanılan tarih ve saat biçimleri için destek sağlama gibi diğer en iyi uygulamaları da içerir. Bu uygulamaları uygulamak, şirketlerin küresel erişimlerini genişletmelerine ve uluslararası kitleler için kullanıcı deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Uluslararasılaşma Nasıl Yapılır?

Etkili uluslararasılaştırma, farklı ekipler ve departmanlar arasında dikkatli planlama ve koordinasyonu içeren karmaşık ama ödüllendirici bir süreçtir. Başarıyı sağlamak için tarih ve saat biçimleri, para birimi simgeleri ve dil yönü gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, Unicode kodlama ve diğer uluslararası standartların kullanılması, ürünlerin farklı dillere, kültürlere ve bölgelere kolayca uyarlanabilmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, uluslararasılaştırma için tasarım yaparken hedef kitleyi ve kültürel tercihlerini net bir şekilde anlamak çok önemlidir. Kalite güvencesi, ürün veya hizmetin küresel pazarlarda piyasaya sürülmeden önce test edilmesinde önemli bir rol oynar.

yerelleştirme nedir? (I10n Anlamı)

Yerelleştirme veya l10n ile tanışma, ürün ve hizmetleri belirli bir bölge veya ülkenin dil ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlama sürecidir. Yerelleştirme, ürünlerin hedef kitle için kültürel olarak uygun olmasını sağlamak için tasarım öğelerinin ayarlanmasını, içeriğin çevrilmesini ve kültürel nüansların dikkate alınmasını içerir. Ürünün işlevselliğini yerel zevklere ve tercihlere uyacak şekilde değiştirmeye önem verir. Hem uluslararasılaştırmaya hem de yerelleştirmeye öncelik veren şirketler, erişim alanlarını genişletebilir ve küresel kitlelerle daha iyi bağlantı kurabilir.

Yerelleştirme Nasıl Yapılır?

Etkili yerelleştirme, hedef kültürün ve nüanslarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını içerir. Bu, ürün veya hizmeti yerel adetleri, değerleri ve tercihleri yansıtacak şekilde uyarlamak anlamına gelir. Yerelleştirme, metin, resim ve diğer ortamların yerel dile çevrilmesini içerir, ancak bu sadece çeviri ile ilgili değildir. Aynı zamanda, içeriğin yerel izleyicide kültürel düzeyde yankı uyandırmasını sağlamakla da ilgilidir. Anadili İngilizce olan kişiler ve kültür uzmanlarıyla çalışmak, yerelleştirme sürecinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaya yardımcı olabilir, bu da yeni kitlelerle daha iyi bağlantılar kurulmasını ve yeni pazarlara başarılı bir şekilde açılmayı sağlar.

İşte bir yerelleştirme örneği

İçeriğin belirli bir bölgenin veya hedef kitlenin kültürel ve dilsel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanması, etkili yerelleştirme için çok önemlidir. Örneğin, bir şirket web sitesinin içeriğini farklı dillere çevirmeyi veya bölgesel imla ve gramer kurallarını kullanmayı seçebilir. Yerelleştirme, hedef kültürde daha iyi yankı uyandırmak için renkler ve resimler gibi tasarım öğelerinin ayarlanmasını da içerir. İçeriği farklı bölgeler için yerelleştirirken yerel yasaların ve düzenlemelerin derinlemesine anlaşılması önemlidir. İşletmeler bunu yaparak kullanıcı deneyimini iyileştirebilir, etkileşimi artırabilir ve yeni pazarlarda büyümeyi hızlandırabilir.

Yerelleştirme (l10n) Süreci: Yazılımı Belirli Pazarlara Uyarlama

Belirli bir pazarın belirli dilsel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için yazılımı uyarlarken, yerelleştirme çok önemli bir rol oynar. Yerelleştirme süreci, içeriğin çevrilmesini, işlevselliğin değiştirilmesini ve yerel düzenlemelere uymak için tasarımın ve mizanpajın ayarlanmasını içerir. Etkili yerelleştirme sağlamak için hedef pazarın dilini, tercihlerini ve kültürel nüanslarını anlamak önemlidir. Başarılı yerelleştirme, kullanıcı deneyimini iyileştirebilir, katılımı artırabilir ve uluslararası pazarlarda satışları artırabilir. Bu nedenle, maksimum etki için yerelleştirme süreci baştan itibaren genel ürün geliştirme sürecine entegre edilmelidir.

Küreselleşme – Uluslararasılaşma ve Yerelleşmenin Ortak Hedefi

Bir işi küresel olarak genişletmek söz konusu olduğunda, uluslararasılaştırma ve yerelleştirme vazgeçilmezdir. Ama nihai hedef nedir? Küreselleşme! Marka tutarlılığını korurken farklı kültürler ve diller arasında kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaratmakla ilgilidir. Anahtar, şeyleri uyarlanabilir, erişilebilir ve kültürel açıdan hassas tutmaktır. İşletmeler, hem uluslararasılaşmanın hem de yerelleştirmenin faydalarından yararlanarak etkileşimi artırabilir, büyümeyi hızlandırabilir ve yeni pazarlara ulaşabilir. Kısacası küreselleşme, her şeyi birbirine bağlayan ortak hedeftir.

2. Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme birbirini tamamlıyor mu?

Küresel olarak genişlemek isteyen işletmeler, hem uluslararasılaşmanın hem de yerelleşmenin önemini anlamalıdır. Uluslararasılaştırma, ürünleri farklı kültürlere ve dillere uyarlanabilir hale getirmeye odaklanırken, yerelleştirme, ürünlerin belirli yerel pazar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmasını içerir. Her ikisi de marka tutarlılığını korurken bölgeler arasında kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaratarak birbirini tamamlar. Ancak başarılı bir uygulama dikkatli planlama, araştırma ve geliştiriciler, pazarlamacılar, çevirmenler ve yerel uzmanlar gibi paydaşlar arasında işbirliği gerektirir. İşletmeler, hem uluslararasılaşmaya hem de yerelleşmeye öncelik vererek yeni pazarlara ulaşabilir ve küresel büyümeyi hızlandırabilir.

Uluslararasılaştırmaya karşı yerelleştirme: Her ikisi de önemlidir!

Bir işletmeyi küresel olarak genişletmek, özellikle farklı kültür ve dillerde yankı uyandıran ürün ve hizmetler oluşturmak söz konusu olduğunda zorlayıcı olabilir. Uluslararasılaştırma (i18n) ve yerelleştirme (l10n) burada devreye giriyor. I18n, çeşitli dillere ve kültürlere uyarlanabilecek ürün ve hizmetler tasarlama sürecidir, l10n ise belirli yerel ayarlar veya diller için içeriği çevirmeye ve uyarlamaya odaklanır. Hem i18n hem de l10n, müşteri deneyimini iyileştirmeye, güven oluşturmaya ve uluslararası pazarlarda geliri artırmaya yardımcı oldukları için küresel olarak genişlemek isteyen işletmeler için çok önemlidir. İşletmeler hem i18n hem de l10n'ye odaklanarak marka tutarlılığını korurken farklı dillerde, kültürlerde ve bölgelerde sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yaratabilir.

Küreselleşmeye Karşı Uluslararasılaşmaya Karşı Yerelleşmeye Karşı

Günümüzün birbirine bağlı dünyasında, küreselleşme, uluslararasılaşma ve yerelleşme terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ancak, aralarındaki ince farkları anlamak önemlidir. Küreselleşme, bir ürün veya hizmetin dünya çapında kullanılabilir hale getirilmesi anlamına gelirken, uluslararasılaşma, temel işlevselliğini değiştirmeden farklı dillere ve kültürlere uyarlanabilecek bir ürün tasarlamayı içerir. Yerelleştirme, bir ürünü belirli bir ülke veya bölgenin dil, kültür ve diğer özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlayarak bir adım daha ileri gider. İşletmeler, ürün tasarımı ve geliştirmede hem uluslararasılaştırmaya hem de yerelleştirmeye öncelik vererek, küresel marka tutarlılığını korurken ürünlerinin yerel izleyicilerde yankı uyandırmasını sağlayabilir.

Uluslararasılaştırmaya karşı yerelleştirmeyi ne zaman kullanmalıyım?

İşletmenizi uluslararası pazarları hedefleyecek şekilde genişletmek göz korkutucu bir görev olabilir, ancak uluslararasılaştırma ile yerelleştirme arasındaki farkı anlamak başarıya giden çok önemli bir adımdır. Uluslararasılaştırma (i18n), farklı dillere, kültürlere ve bölgelere kolayca uyarlanabilecek ürün veya hizmetlerin tasarlanmasını içerir. Öte yandan yerelleştirme (l10n), bir ürün veya hizmeti belirli bir yerel ayarın dil ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamaya odaklanır. i18n ve l10n'nin ne zaman kullanılacağını bilmek iş hedeflerinize bağlıdır. Küresel olarak genişlemek istiyorsanız, i18n dikkate alınması gereken temel bir faktördür ve belirli yerel pazarları hedeflerken yerelleştirme kullanılmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Yerelleştirme ve uluslararasılaştırma arasındaki fark nedir?

Uluslararasılaştırma veya i18n, farklı dillere ve kültürlere kolayca uyarlanacak bir ürün veya hizmet tasarlamayı ifade eder. Yerelleştirme veya l10n, bir ürün veya hizmeti dil, kültürel normlar ve yasal gereksinimler dahil olmak üzere belirli bir yerel ayar için özelleştirme sürecidir.

Uluslararasılaştırma, kolayca yerelleştirilebilen bir ürün oluşturmaya odaklanırken yerelleştirme, içeriğin, tasarımın ve kullanıcı deneyiminin uyarlanmasını içerir. Uluslararasılaştırma, uyarlamanın teknik yönleriyle ilgilenirken, yerelleştirme, ürünü kültürel olarak alakalı ve belirli bir pazara çekici kılmaya odaklanır.

i18n ve l10N arasındaki fark nedir?

I18n ve l10n, küresel olarak genişlemek isteyen işletmeler için önemli süreçlerdir. I18n, çeşitli dillere ve kültürlere uyarlanabilecek bir ürün veya hizmet tasarlamayı ifade ederken, l10n, ürün veya hizmeti belirli bir dil veya kültüre uyarlamanın gerçek sürecidir.

İkisi arasındaki temel fark, i18n'nin evrensel bir tasarım oluşturmaya odaklanması, l10n'nin ise bu tasarımı yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlamaya odaklanmasıdır. Başka bir deyişle, i18n esnek bir temel oluşturmakla, l10n ise bu temeli belirli pazarlar için özelleştirmekle ilgilidir.

Uluslararası markalar için en iyi SEO Stratejisi nedir?

Uluslararası markalar için en iyi SEO stratejisi, her sayfanın hangi dile ve ülkeye yönelik olduğunu belirtmek için hreflang etiketlerini kullanmak olacaktır. Hedef kitlenizin yerel dili ve kültürüyle alakalı anahtar kelimeleri araştırmak ve hedeflemek de önemlidir.

Farklı ülkelerdeki her bir hedef kitlenin ihtiyaçlarına özel olarak hitap eden yerelleştirilmiş içerik oluşturmak, web sitenizin görünürlüğünü artırmanıza da yardımcı olabilir. Ek olarak, saygın kaynaklardan yerel geri bağlantıları kullanmak, web sitenizin farklı bölgelerdeki etki alanı otoritesini geliştirebilir ve daha geniş bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Web sitesi yerelleştirmesi neden önemlidir?

Web sitesi yerelleştirmesi, işletmelerin küresel bir kitleye ulaşmasını sağladığı ve farklı bölgelerdeki müşteriler için daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağladığı için önemlidir. Bu, müşteri bağlılığının, memnuniyetinin ve güveninin artmasına yol açabilir.

Web sitesi yerelleştirmeye yatırım yapmak, işletmelerin yerel düzeyde müşterilerle etkili bir şekilde bağlantı kurarak satışlarını ve gelirlerini artırmasına da yardımcı olabilir. İşletmeler, içeriği tercüme etmeye ve kültürel farklılıklara uyum sağlamaya zaman ayırarak erişim alanlarını genişletebilir ve dünya genelindeki müşterilerle bağlantı kurabilir.

Çözüm

Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme, erişimlerini sınırlar ötesine genişletmek isteyen işletmeler için çok önemlidir. Uluslararasılaşma, yazılım veya ürünlerin farklı dillere ve kültürlere kolayca uyarlanabilecek şekilde tasarlanması sürecini ifade eder. Öte yandan yerelleştirme, bu ürünlerin belirli bir hedef pazarın özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmasını içerir. Her iki süreç de, dünya çapında bir izleyici kitlesine ulaşmanın nihai hedefi olan küreselleşmeye ulaşmak için birlikte çalışır. Uluslararasılaştırma ve yerelleştirme arasındaki farkları ve her birinin ne zaman kullanılacağını anlamak önemlidir. Bu süreçlerin birlikte nasıl çalıştığı ve ne zaman kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için uluslararasılaştırma ve yerelleştirme hakkındaki blogumuza göz atın.

MultiLocale, yerel ve web uygulamalarının çeviri dosyalarını yönetmenize yardımcı olurmultilocale

Bültenimize kaydolun

Son Makaleler